Brief aan de minister

Oproep aan minister Carola Schouten, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  om Nederland voor een verbod op neonicotinoiden voor buitenteelten te laten stemmen tijdens de EU bijeenkomst 27 april 2018

Stuur een mail naar: h.paul@minlnv.nl  (secretaris-generaal ministerie LNV)

Zet in het onderwerp: Minister Carola Schouten stem voor een verbod op neonicotinoiden op 27 april a.s.

Kopieer onderstaande tekst en plak die in je mailprogramma en onderteken met je eigen naam: 

Beste minister Schouten,

Het is code ‘rood’ voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met 75% zijn afgenomen. Naast het verdwijnen van voedsel en nestgelegenheid voor insecten spelen het gebruik van herbiciden en insecticiden in de landbouw hierin een cruciale rol.

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Zij zijn de bestuivers van 80 % van de wilde planten en vormen de voornaamste voedselbron voor vogels en veel zoogdieren. Insecten zijn ook onmisbaar voor de bestuiving van onze voedselgewassen. Ruim 70 % moet bestoven worden. Een van de gevolgen van het verdwijnen van wilde bestuivers is een jaarlijkse schadepost van 15 miljard Euro voor de landbouw in heel Europa. De consequenties voor de natuur en voor ons zelf zijn nauwelijks te overzien. Hier moeten we wat aan doen. En dat kan!

U heeft op 14 maart j.l. al 65.000 handtekening van de petitie ontvangen. Inmiddels staat de teller op ruim 75.000 handtekeningen Bovendien blijkt uit een representatieve enquête dat maar liefst 79% van de respondenten voor een verbod van neonicotinoiden is.

Op 27 april 2018 stemt de EU over een definitief verbod voor buitenteelten voor de  neonicoitinoïden: clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam. Wij willen dat Nederland  stemt voor dit verbod. Hiermee beschermen we niet alleen de bijen, maar ook onze eigen gezondheid en de vitaliteit van onze leefomgeving.

U bent niet alleen: Recentelijk benoemden de VN het gebruik van pesticiden als schending van het mensenrecht op gezondheid. Bovendien zullen Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, Oostenrijk, Estland, Malta, Slovenië, Ierland, Kroatië,  ook voor een totaalverbod stemmen en zo hun burgers en hun bijen beschermen. Landen als Italië en Griekenland zullen naar verwachting ook voor stemmen.

U kunt als vertegenwoordiger van Nederland het verschil maken. Door uw stem voor een verbod is de kans zeer reëel dat deze schadelijke middelen voor buitenteelten verboden worden.

Beste Carola, u heeft de Nationale Bijenstrategie getekend, u noemt uzelf de bijenkoningin van Nederland.

U bent een doortastende politica, die niet met zich laat sollen. Bijen en burgers rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

—————————————————————————————————————

Einde bericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.