Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen mogelijk schadelijk voor gezondheid

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen kan mogelijk gezondheidsschade veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson. Welke bestrijdingsmiddelen daarbij precies een rol spelen, is slechts gedeeltelijk bekend. Ook is het de vraag of buitenlandse studies relevant zijn voor de Nederlandse situatie, merkte de Gezondheidsraad al in 2014 op. Maartje Brouwer bracht langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in kaart voor verschillende internationale studies en onderzocht het verband tussen blootstelling en de ziekte van Parkinson in twee Nederlandse studies. Vrijdag 23 februari hoopt Brouwer te promoveren aan de Universiteit Utrecht. Lees Meer