Nederland stemt in met inperking neonicotinoïden

Nederland zal vrijdag instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met daarin werkzame stoffen uit de groep van neonicotinoïden in te perken. Dit maakt minister Schouten (LNV) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De belangrijkste reden is dat deze stoffen rechtstreeks schadelijk zijn voor wilde bijen, honingbijen en hommels, die onmisbaar zijn voor de bestuiving van gewassen. Deze middelen vormen daarmee een gevaar voor de biodiversiteit.

Minister Schouten volgt hiermee het wetenschappelijk advies van de European Food Safety Authorithy (EFSA) en van het  Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).  Op basis van het advies van de EFSA zullen de lidstaten een besluit nemen. Op 27 april wordt er door de Europese lidstaten gestemd in Brussel.

Het betreft hier een inperking op een drietal stoffen, namelijk imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten kunnen  dan alleen nog maar worden toegepast binnen kassen. Voor zaadbehandelingstoepassingen geldt ook dat het behandelde zaad alleen in de kas mag worden uitgeplant.  De voorgestelde restricties kunnen gevolgen hebben voor een aantal teelten in Nederland.

Minister Schouten is zich bewust van de mogelijke impact voor agrarische ondernemers. Daarom zal ze in gesprek gaan met de sector om alternatieven te bespreken.


Einde bericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Steeds meer EU landen voor een verbod neonictoinoiden

Ook Duitsland is inmiddels voor een verbod. Hieronder een compilatie van diverse nieuwsberichten over de steun voor een verbod van diverse landen:

France 
Germany
UK
Austria
Ireland
Croatia 
Slovenia 
Luxembourg
Malta 

Meer dan driekwart van de Nederlandse bevolking wil een volledig verbod op bijengif

**Nieuwe peiling toont aan dat 79% een verbod op neonicotinoïden wil en deze virale petitie roept minister Schouten op de bijen te redden.

Een overweldigende meerderheid van de Nederlandse bevolking staat achter een volledig verbod op pesticiden die schadelijk zijn voor bijen. Dat laat een recente peiling van Peil.nl zien, uitgevoerd in opdracht van burgerbeweging Avaaz. 79% van de respondenten staat achter een volledig verbod op neonicotinoïden, een groep chemicaliën die volgens onderzoek van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) gevaarlijk zijn voor bijen. Ook in de achterban van de ChristenUnie, de partij minister Schouten van Landbouw, is overweldigende steun voor een verbod: 77% van haar kiezers wil dat het gif verboden wordt.

Een volledig verbod wordt momenteel besproken in de Europese Unie en kan al op 22 maart in stemming worden gebracht. Het verbod is een voorstel van de  Europese Commissie en wordt door verschillende landen gesteund, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Kroatië, Slovenië, Luxemburg en Malta. In 2013 heeft Nederland een gedeeltelijk verbod gesteund, maar minister Schouten heeft zich nog niet willen vastleggen aan een volledig verbod op gebruik in de buitenteelt.

Met een virale petitie, die in één week 65.000 keer ondertekend werd, voeren burgers de druk op de minister op. Voormalig ministers Jan Terlouw en Frits Bolkestein, prinses Irene, en een groot aantal prominente wetenschappers sloten zich ook aan bij de campagne. Minister Schouten zal de petitie op woensdag 14 maart om 14:15 in ontvangst nemen, voor de ingang van de Tweede Kamer.

Vorige maand bevestigde de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) dat neonicotinoïden een gevaar vormen voor bijen, en het Europees Parlement nam een motie aan ten gunste van een verbod op alle deze pesticiden die schadelijk zijn voor bijen.

Anneke Kooijmans van Avaaz: “Wetenschappers, imkers, en 79% van de Nederlandse bevolking zijn het eens: het is hoog tijd om de bijen te redden! Nederland steunde in 2013 al een gedeeltelijk verbod, nu moet minister Schouten de volgende stap zetten en zich inzetten voor een volledig verbod met onmiddellijke ingang.”

Jaap Molenaar, Sonne Copijn en Tom van de Beek,  initiatiefnemers van de petitie op het platform van Avaaz: “Het is code rood voor de bijen — minister Schouten noemt zichzelf de bijenkoningin van Nederland, ze moet zich nu hard maken voor een Europees verbod op bijengif. Bijen en burgers rekenen op haar!”

Brief aan de Tweede Kamer debat Gewasbeschermingsmiddelen 7 maart 2018

Diverse organisaties hebben gezamenlijk een brief opgesteld gericht aan de Tweede Kamer. Op 7 maart a.s. is er een debat over gewasbeschermingsmiddelen. De discussie over een totaalverbod van Neonicotinoiden is het belangrijkste agendapunt.

In de brief wordt gepleit voor een totaalverbod.

De brief is via onderstaande link te lezen:

Brief aan de Vaste LNV Commissie – AO Gewasbeschermingsmiddelen 7 maart (2)