Wie

De petitie is opgezet door:

Sonne Copijn: imker, trainer, verteller en activiste. Als imker kijk en leer ik. Als trainer bied ik je de basis om kennis en ervaring op te doen. Als verteller neem ik je mee in het leven van de bijen. En als activiste  sta ik op de bres voor de insecten en zorg voor het broodnodige voedsel in bijenoases voor bijen, hommels en vlinders; en en passantook voor vele andere dieren. zie website

Tom van de Beek: Initiatiefnemer The Pollinators. Wij streven naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Dat is hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar.

Hoe zetten The Pollinators zich in voor bestuivers?
Om goed te leven hebben bestuivers voldoende, gevarieerd en gifvrij voedsel nodig. Ook nestelplekken zijn belangrijk. Wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen dit weten, maar ook dat er actie ondernomen wordt.

Jaap Molenaar: voorzitter Bijenstichting

Doelstelling: Belangenbehartiging van wilde bijen en honingbijen in ruime zin. Voortgekomen uit petitie Stop de Bijensterfte in 2009. Voert al 8 jaar juridische procedures tegen de toelating van Neonicotinoiden. Daarnaast geven we voorlichting en steunen we lokale initiatieven, bijvoorbeeld bevorderen van voedselplanten voor bijen.