An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides. Part 3: alternatives to systemic insecticides

De internationale groep wetenschappers van de TaskForce on Systemic Pesticides analyseerde tweehonderd studies die sinds 2014 zijn verschenen over de prestaties van de neonicotinoïden (zoals imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam). De neonicotino­iden en fipronil zijn samen wereldwijd de meest verkochte bestrijdingsmiddelen. Zie ook eerdere artikelen)

Het zenuwgif, dat de plaaginsecten bestrijdt, wordt vaak al preventief op het zaaigoed van de landbouwgewassen aangebracht. De stof verspreid zich door de hele plant inclusief de bloem. Bijen die nectar of stuifmeel verzamelen van deze plant krijgen deze giftige stof ook binnen. Zowel honingbijen als  wilde bijen, die van groot belang zijn bij de bevruchting van bloeiende planten.

De wetenschappers komen tot de conclusie dat de alternatieven vaak goedkoper zijn, minstens zo effectief en soms zelfs beter. In alle gevallen is het  gunstiger voor het milieu. Voorbeelden zijn:

  • het wisselen van teelten,
  • het ontwikkelen van variëteiten van gewassen die beter bestand zijn tegen ziekten,
  • het toepassen van biologische bestrijdingsmethoden en
  • het inzetten van natuurvriendelijke insecticiden.

Lees HIER het artikel

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen mogelijk schadelijk voor gezondheid

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen kan mogelijk gezondheidsschade veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson. Welke bestrijdingsmiddelen daarbij precies een rol spelen, is slechts gedeeltelijk bekend. Ook is het de vraag of buitenlandse studies relevant zijn voor de Nederlandse situatie, merkte de Gezondheidsraad al in 2014 op. Maartje Brouwer bracht langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in kaart voor verschillende internationale studies en onderzocht het verband tussen blootstelling en de ziekte van Parkinson in twee Nederlandse studies. Vrijdag 23 februari hoopt Brouwer te promoveren aan de Universiteit Utrecht. Lees Meer

VN noemen gebruik pesticiden schending mensenrecht op gezondheid

De Verenigde Naties (VN) luiden al in januari 2017 de noodklok. Echter deze publicatie heeft nauwelijks publiciteit gehad.  De hoge concentratie pesticiden op groente en fruit is een serieuze bedreiging voor onze gezondheid. Niet alleen via voedsel, ook via water, lucht of direct contact krijgen we de gifstoffen binnen, schrijft de VN in een rapport. De gevolgen? Afwijkingen, ziektes en soms zelfs de dood.

‘Pesticiden zijn een schending van het mensenrecht op gezondheid’ oordelen de auteurs. Deze conclusie onderbouwen ze met wetenschappelijk bewijs in maar liefst 24 pagina’s. Het wassen of schillen van groente en fruit is geen oplossing, omdat planten via hun wortels de pesticiden opnemen. Wat wél een oplossing is volgens de auteurs, is een wereldwijde transitie naar duurzame landbouw.

Neonicotinoiden worden apart genoemd:

Neonicotinoïden worden ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor “colony collapse disorder” van bijen wereldwijd. Bijvoorbeeld, zwaar gebruik van deze insecticiden is verantwoordelijk voor de 50 procent achteruitgang gedurende 25 jaar bij honingbijpopulaties in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Deze achteruitgang bedreigt de basis van de landbouw, aangezien wilde bijen en beheerde honingbijen de grootste rol spelen bij het bestuiven van gewassen. Volgens schattingen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), van ongeveer 100 soorten gewassen (die 90 procent van het wereldwijde voedsel leveren), wordt 71 procent bestoven door bijen.

Enkele vertaalde conclusies uit het rapport:

Hoewel het huidige rapport heeft geïllustreerd dat er geen tekort is aan internationale en nationale wetgeving, evenals niet-bindende richtlijnen, beschermen dergelijke instrumenten mensen en het milieu niet tegen gevaarlijke pesticiden. Deze instrumenten lijden onder implementatie-, handhavings- en dekkingstekorten en slagen er over het algemeen niet in om het voorzorgsbeginsel effectief toe te passen of veel bedrijfspraktijken op betekenisvolle wijze te veranderen. Bestaande instrumenten zijn bijzonder ineffectief bij het aanpakken van het grensoverschrijdende karakter van de wereldwijde pesticiden markt, zoals blijkt uit de wijdverspreide en vaak wettelijk toegestane praktijken van het exporteren van verboden zeer gevaarlijke pesticiden naar derde landen. Deze lacunes en tekortkomingen moeten worden aangepakt op basis van mensenrechtenmechanismen.

Enkele vertaalde aanbevelingen uit het rapport:

Beleid genereren om het gebruik van pesticiden wereldwijd te verminderen en een kader ontwikkelen voor het verbod op en de geleidelijke eliminatie van zeer gevaarlijke pesticiden;

Lees hier het volledige VN rapport

Update stand van zaken onderzoek Neonicotinoiden

 In september 2017 is door de Task Force on Systemic Pesticides een belangrijke publicatie uitgekomen.

Deze groep van onafhankelijke wetenschappers hebben alle onderzoeken t.a.v. neonicotinoiden vanaf 2014 onderzocht. Het artikel komt binnenkort in het Sceintific journal Environmental Science en Pollination Research.

(Nicotinoiden = groep van bestrijdingsmiddelen die zeer giftig zijn voor bijen en andere insecten)

Hier alvast wat hoogtepunten uit het onderzoek:

  • Wereldwijd is op veel plekken het oppervlakte water vervuild met neonicotinoiden daardoor komen bijen op veel plekken met deze stof in aanraking
  • De giftigheid voor o.a. bijen is al vele jaren bekend maar nieuw onderzoek laat zien dat de combinatie van schimmelbestrijdingsmiddelen en neonicotinoiden 2x zo giftig zijn dan alleen de neonicotiode. (het schimmelbestrijdingsmiddel zelf is niet giftig voor bijen)
  • Door de neonicotinoiden ontstaat er een verandering in het immuunsysteem van bijen. Dit maakt ze gevoeliger voor ziekten!
  • Toelatingsonderzoek op basis waarvan deze middelen op de markt worden toegelaten bestaan uit test over korte periode. Vele onderzoeken hebben aangetoond dat een langdurige blootstelling in hele lage concentratie op den duur net zo dodelijk is als blootstelling gedurende korte tijd aan hoge concentraties. Dit toont aan dat de huidige onderzoeksmethoden waarop de middelen worden toegelaten NIET deugen. De Bijenstichting strijd over dit onderwerp al jaren in juridische procedures!
  • Onderzoek toont ook aan dat de voortplanting van bijen negatief wordt verstoord door neonicotinoiden. Dit geldt niet alleen voor honingbijen maar ook voor o.a. hommels!

Eindconclusie: Deze middelen hebben enorme gevolgen voor het voortbestaan van bijen en andere belangrijke insecten en daarmee negatieve consequenties voor de bestuiving van wilde planten en voedselgewassen en daarmee het  ecosysteem waarvan wij deel van uitmaken.!

In de EU is er sinds 2013 een moratorium (tijdelijk verbod) van een aantal belangrijke neonictoinoide voor een aantal teelten. Dit zou 3 jaren duren maar is nog steeds van kracht.

Hopelijk draagt deze informatie bij een aan permanent verbod van deze middelen!

Tegelijk is er een studie van CLM uitgekomen dat aantoont dat gemakkelijk in 50% van de situaties Neonicotinoiden kunnen worden vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.

Wilt u meer informatie?:

Via deze link vindt u de website van de Task Force

Via deze link ziet u een Canadees artikel met een Engelstalige video over een onderzoek in  Canada.

Via deze link kunt u de samenvatting van de Task Force publicatie lezen.

Via deze link kunt u de samenvatting van het onderzoek CLM lezen.