EU stemt met 76% voor een verbod Neonicotinoiden in buitenteelten

Op vrijdag 27 april heeft een meerderheid gestemd voor een verbod op neonicotinoiden in de buitenteelten.

Landen als: Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Italie, Cyprus, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Slovenie, Ierland, Griekenland en Estonia stemden voor.

Zie ook het artikel in Trouw

 

Nederland stemt in met inperking neonicotinoïden

Nederland zal vrijdag instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met daarin werkzame stoffen uit de groep van neonicotinoïden in te perken. Dit maakt minister Schouten (LNV) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De belangrijkste reden is dat deze stoffen rechtstreeks schadelijk zijn voor wilde bijen, honingbijen en hommels, die onmisbaar zijn voor de bestuiving van gewassen. Deze middelen vormen daarmee een gevaar voor de biodiversiteit.

Minister Schouten volgt hiermee het wetenschappelijk advies van de European Food Safety Authorithy (EFSA) en van het  Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).  Op basis van het advies van de EFSA zullen de lidstaten een besluit nemen. Op 27 april wordt er door de Europese lidstaten gestemd in Brussel.

Het betreft hier een inperking op een drietal stoffen, namelijk imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. Gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten kunnen  dan alleen nog maar worden toegepast binnen kassen. Voor zaadbehandelingstoepassingen geldt ook dat het behandelde zaad alleen in de kas mag worden uitgeplant.  De voorgestelde restricties kunnen gevolgen hebben voor een aantal teelten in Nederland.

Minister Schouten is zich bewust van de mogelijke impact voor agrarische ondernemers. Daarom zal ze in gesprek gaan met de sector om alternatieven te bespreken.


Einde bericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Steeds meer EU landen voor een verbod neonictoinoiden

Ook Duitsland is inmiddels voor een verbod. Hieronder een compilatie van diverse nieuwsberichten over de steun voor een verbod van diverse landen:

France 
Germany
UK
Austria
Ireland
Croatia 
Slovenia 
Luxembourg
Malta 

Stop de mallemolen van pesticiden

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw vormt een groot gevaar, bewijzen uit onderzoek zijn overweldigend. Waar wachten we nog op? Een brandbrief van (inter-)nationale wetenschappers.

Donderdag zullen de EU-lidstaten opnieuw samenkomen om een totaalverbod op de meest gebruikte pesticiden ter wereld te bespreken, neonicotinoïden. Dit is een cruciale kans om onze bestuivers, kinderen en gewassen te beschermen en ons hele voedselsysteem te heroverwegen.

Mensen hebben bijen nodig. Bijna een derde van onze voedselvoorraad zou verdwijnen zonder de arbeid van honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers. Het cruciale belang van deze insecten, zowel voor de natuurlijke ecosystemen als voor onze eigen overleving, kan niet worden overschat.

Tal van regeringen blijven volhouden dat onze beschermingsnormen voor bestuivers goed genoeg zijn. Maar als wetenschappers bestuderen wij al decennialang de kwetsbare wisselwerking tussen insecten, het milieu en de teelt van gewassen waar ons voortbestaan van afhangt, en wij zien dat de bescherming sterk tekort schiet.

Lees het hele artikel op Oneworld

Aanbieding petitie aan Carola Schouten

Op woensdag 14 maart is  de petitie aangeboden aan @carolaschouten voor een verbod op #neonicotinoïden. Door meer dan 65.000 burgers ondertekend en prominenten waaronder prinses Irene en tien hoogleraren. Carola Schouten was blij te horen wat het draagvlak is voor een verbod in de samenleving!

LET OP: We houden de petitie open en volgen de ontwikkelingen later deze maand in Brussel. Op een geschikt moment, zo rond het tijdstip dat beslissingen worden genomen gaan we weer de publiciteit opzoeken om de petitie onder de aandacht te brengen. Er blijven zich organisaties aanmelden.  Dus blijf je handtekening zetten!

Meer dan driekwart van de Nederlandse bevolking wil een volledig verbod op bijengif

**Nieuwe peiling toont aan dat 79% een verbod op neonicotinoïden wil en deze virale petitie roept minister Schouten op de bijen te redden.

Een overweldigende meerderheid van de Nederlandse bevolking staat achter een volledig verbod op pesticiden die schadelijk zijn voor bijen. Dat laat een recente peiling van Peil.nl zien, uitgevoerd in opdracht van burgerbeweging Avaaz. 79% van de respondenten staat achter een volledig verbod op neonicotinoïden, een groep chemicaliën die volgens onderzoek van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) gevaarlijk zijn voor bijen. Ook in de achterban van de ChristenUnie, de partij minister Schouten van Landbouw, is overweldigende steun voor een verbod: 77% van haar kiezers wil dat het gif verboden wordt.

Een volledig verbod wordt momenteel besproken in de Europese Unie en kan al op 22 maart in stemming worden gebracht. Het verbod is een voorstel van de  Europese Commissie en wordt door verschillende landen gesteund, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Kroatië, Slovenië, Luxemburg en Malta. In 2013 heeft Nederland een gedeeltelijk verbod gesteund, maar minister Schouten heeft zich nog niet willen vastleggen aan een volledig verbod op gebruik in de buitenteelt.

Met een virale petitie, die in één week 65.000 keer ondertekend werd, voeren burgers de druk op de minister op. Voormalig ministers Jan Terlouw en Frits Bolkestein, prinses Irene, en een groot aantal prominente wetenschappers sloten zich ook aan bij de campagne. Minister Schouten zal de petitie op woensdag 14 maart om 14:15 in ontvangst nemen, voor de ingang van de Tweede Kamer.

Vorige maand bevestigde de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) dat neonicotinoïden een gevaar vormen voor bijen, en het Europees Parlement nam een motie aan ten gunste van een verbod op alle deze pesticiden die schadelijk zijn voor bijen.

Anneke Kooijmans van Avaaz: “Wetenschappers, imkers, en 79% van de Nederlandse bevolking zijn het eens: het is hoog tijd om de bijen te redden! Nederland steunde in 2013 al een gedeeltelijk verbod, nu moet minister Schouten de volgende stap zetten en zich inzetten voor een volledig verbod met onmiddellijke ingang.”

Jaap Molenaar, Sonne Copijn en Tom van de Beek,  initiatiefnemers van de petitie op het platform van Avaaz: “Het is code rood voor de bijen — minister Schouten noemt zichzelf de bijenkoningin van Nederland, ze moet zich nu hard maken voor een Europees verbod op bijengif. Bijen en burgers rekenen op haar!”

EU parlement stemt voor verbod Neonicotinoiden

Het Europees Parlement heeft vandaag donderdag 1 maart ingestemd met een verbod van Neonicotinoiden.

Dit is een zogenaamd Non-binding Vote. Het is geen definitief besluit maar geeft een duidelijk signaal af naar de ministers van de nationale regeringen om voor een verbod te stemmen. Eind maart ligt de beslissing bij de ministers tijdens de EU top.

Er is een duidelijke meerderheid binnen het Europees Parlement:

560 stemmen voor, slechts 27 tegen en 28 onthoudingen.

Daarom is het erg belangrijk om nu massaal de petitie te ondersteunen om Minister Schouten te overtuigen om in te stemmen met een verbod. 

Lees HIER het persbericht van de EU

Conclusie EFSA: Neonicotinoiden zijn gevaarlijk voor bijen!

Na een lange periode van verzamelen van wetenschappelijke gegevens (van meer dan 1500 studies) heeft de European Food Safety Authority (EFSA) eindelijk de analyse van de drie Neonicotinoiden afgerond en gepubliceerd. De resultaten zijn door diverse wetenschappers getoetst en er is eenduidig de conclusie getrokken dat de Neonicotinoiden gevaarlijk zijn voor bijen. Dus is naar onze mening een permanent verbod de enige conclusie die uit deze resultaten kan worden getrokken.

Er is getoetst bij drie bijen groepen: honingbijen, hommels en solitaire bijen. En er is gekeken naar de verschillende mogelijkheden waarop bijen met de stoffen in aanraking kunnen komen: (routes van blootstelling)

  • guttatie (dauwdruppels op blad)
  • oppervlaktewater
  • residuen in nectar en stuifmeel (de belangrijkste!)
  • verstuiven tijdens het zaaien (stofdrift)
  • opvolgend gewas (bijvoorbeeld bloeiend gewas dat na vorige teelt wordt gezaaid/geplant en dat Neonicotinoide uit de grond opneemt)

Uit de resultaten zie je dat voor solitaire bijen vaak onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Voor honingbijen en hommels zijn er wel voor alle gewassen en de drie Neonictoinoiden informatie beschikbaar.

Er is een indeling gemaakt in een aantal categorieen:

  • Laag risico
  • Laag risico kan niet worden aangetoond (dus kans op een hoog risico)
  • Hoog risico
  • Geen gegevens beschikbaar.

Conclusies per Neonicotinoide:

Clothianidin:

Voor alle buitenteelten is er wel sprake van dat in een of meerdere routes van blootstelling en er een hoog risico is voor 1 van de bijengroepen. En vaak kan bij andere routes van blootstelling een laag risico niet worden vastgesteld.

Thiamethoxam:

Voor alle buitenteelten is er wel sprake van dat in een of meerdere routes van blootstelling en er een hoog risico is voor 1 van de bijengroepen. En vaak kan bij andere routes van blootstelling een laag risico niet worden vastgesteld.

Voor de gewassen Broccoli, Spruitjes, Bloemkool, witte/rode kool, boerenkool, sla, wortel en suikerbiet stelt met dat omdat deze voor de bloei worden geoogst ze een laag risico vormen. Vreemd hierbij is dat ook daar de mogelijkheid bestaat dat een opvolgend gewas deze Neonicotinoiden opneemt en als deze vervolgens gaat bloeien kunnen naar onze mening bijen ermee in aanraking komen.

Imidacloprid;

Voor alle buitenteelten is er wel sprake van dat in een of meerdere routes van blootstelling en er een hoog risico is voor 1 van de bijengroepen. En vaak kan bij andere routes van blootstelling een laag risico niet worden vastgesteld.

Toelichting:

Uit de analyses blijkt dat er ook toepassingen zijn die gevaarlijk zijn voor bijen en die niet verboden zijn in het huidige moratorium. bijvoorbeeld wintergranen.

Bovenstaande informatie is een versimpeling van de gegevens aangezien deze zeer complex zijn en voor de leek moeilijk te begrijpen zijn.

Het persbericht van de EFSA is HIER te lezen. Op dezelfde pagina zijn ook alle rapporten te downloaden.

Lees hier enkele internationale persberichten en reacties:

PAN europe

Guardian

Greenpeace International

Friends of the Earth

Nieuws.nl

VARA vroege vogels

Brief aan de Tweede Kamer debat Gewasbeschermingsmiddelen 7 maart 2018

Diverse organisaties hebben gezamenlijk een brief opgesteld gericht aan de Tweede Kamer. Op 7 maart a.s. is er een debat over gewasbeschermingsmiddelen. De discussie over een totaalverbod van Neonicotinoiden is het belangrijkste agendapunt.

In de brief wordt gepleit voor een totaalverbod.

De brief is via onderstaande link te lezen:

Brief aan de Vaste LNV Commissie – AO Gewasbeschermingsmiddelen 7 maart (2)